Algemene Ledenvergadering 22 sept.

Het bestuur van Volleybalclub Hardegarijp nodigt alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op woensdag 22 september in MFC It Maskelyn. 

Agenda en notulen worden binnenkort gemaild.
Mocht u deze niet hebben ontvangen, kunt u een mail sturen naar het secretariaat, ook als u niet naar de vergadering kan komen kunt u zich via dit mailadres afmelden.