ALV donderdag 13 oktober 2016

ALVHet bestuur van Volleybalclub Hardegarijp nodigt alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 13 oktober 2016 in het MFC It Maskelyn. 
De vergadering begint om 20:00 uur.
Agenda en notulen worden per mail toegestuurd.

Mocht je verhinderd zijn voor deze ledenvergadering of je hebt geen agenda/notulen ontvangen, stuur een mail naar het Secretariaat.