feestavond OVK

feestjeEINDFEEST DORPENCOMPETITIE
Zoals ieder jaar wordt er aan het eind van de dorpencompetitie weer een (altijd erg) gezellig eindfeest georganiseerd. Waarbij de prijzen worden verdeeld.
De organisatie wordt deze keer verzorgt door Dronrijp. Het feest is zaterdag 12 april 2014 te Menaldum. Klik hier voor de flyer.