nieuwsbrief nr.5 dec ’16

Hallo iedereen,

Inmiddels is nieuwsbrief nummer 5 naar iedereen gestuurd.

mocht u deze niet hebben ontvangen graag een mail sturen naar webmaster@volleybalclubhardegarijp.nl.
U kunt zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief via het aanmeldformulier op de hoofdpagina)