Algemene Ledenvergadering 21 sept.

Het bestuur van Volleybalclub Hardegarijp nodigt alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 21 september in
MFC It Maskelyn. 
Agenda en notulen zijn gemaild. mocht u deze niet hebben ontvangen stuur een mail naar het secretariaat, ook voor het afmelden kunt u hier een mail naar toe sturen