(voorlopige) teamindeling 2017/18

images2Voor volgend seizoen zijn de VOORLOPIGE teamindelingen gemaakt. De indelingen vind je hier:

teamindeling Jeugd seizoen 2017-2018

Vanaf nu wordt er ook getraind in de nieuwe teamsamenstelling.

De ervaring leert dat er altijd vragen of opmerkingen zijn. Hiervoor kun je contact opnemen met jeugdzaken via de mail.

Ter verdere informatie:

  • De indeling is voorlopig. Dat wil zeggen dat er nog allerlei mutaties kunnen plaatsvinden o.a. doordat er kinderen stoppen of zich aanmelden als lid.
    als er wijzigingen zijn worden deze z.s.m. doorgevoerd in bovenstaande bestand.
  • De indeling is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
  • De trainingstijden voor het nieuwe seizoen worden later gepubliceerd, kijk regelmatig op de site om te zien of er wijzigingen en/of aanvullingen zijn.
  • De trainers/coaches voor de teams zijn grotendeels bekend, in de komende periode wordt geprobeerd de organisatie voor alle teams rond te krijgen. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de inzet van ouders of andere supporters (“vele handen maken licht werk”). Als je belangstelling hebt om een groep training te geven of te helpen bij de trainingen, te coachen of om scheidsrechter te worden meldt dit dan via jeugdzaken@volleybalclubhardegarijp.nl. Wij nemen dan contact met je op om je verder te informeren en de mogelijkheden te bespreken.
  • Voor al onze spelers geldt dat we er van uitgaan dat ze bij trainingen en wedstrijden aanwezig zijn c.q. afzeggen als ze een keer niet kunnen. Dat hoort bij een teamsport en de manier waarop we met elkaar om horen te gaan.

We wensen iedereen ook in het nieuwe seizoen weer veel volleybalplezier!