voorlopige teamindeling jeugd seizoen 2016/17

images2De nieuwe indelingen tref je hier aan:

teamindeling Jeugd seizoen 2016-2017

Vanaf nu wordt er ook getraind in de nieuwe teamsamenstelling, dit betekend dat de beide B-jeugd teams de rest van het seizoen gezamenlijk traint o.l.v. Irma en Inge. De C1 wordt de rest van het seizoen getraind door Hindri, de tijden zijn nog hetzelfde.

De ervaring leert dat er altijd vragen of opmerkingen zijn. Hiervoor kun je contact opnemen met jeugdzaken via de mail.

Ter verdere informatie:

  • De indeling is voorlopig. Dat wil zeggen dat er nog allerlei mutaties kunnen plaatsvinden o.a. doordat er kinderen stoppen of zich aanmelden als lid.
  • De trainingstijden voor het nieuwe seizoen worden later gepubliceerd, kijk regelmatig op de site om te zien of er wijzigingen en/of aanvullingen zijn.
  • De trainers/coaches voor de teams zijn grotendeels bekend, in de komende periode wordt geprobeerd de organisatie voor alle teams rond te krijgen. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de inzet van ouders of andere supporters (“vele handen maken licht werk”). Als je belangstelling hebt om een groep training te geven of te helpen bij de trainingen, te coachen of om scheidsrechter te worden meldt dit dan via jeugdzaken@volleybalclubhardegarijp.nl. Wij nemen dan contact met je op om je verder te informeren en de mogelijkheden te bespreken.
  • Voor al onze spelers geldt dat we er van uitgaan dat ze bij trainingen en wedstrijden aanwezig zijn c.q. afzeggen als ze een keer niet kunnen. Dat hoort bij een teamsport en de manier waarop we met elkaar om horen te gaan.

We wensen iedereen ook in het nieuwe seizoen weer veel volleybalplezier!