Lid worden

Je bent van harte welkom om een keer uit te proberen of volleyballen bij Volleybalclub Hardegarijp wat voor jou is. We hebben diverse senioren, jeugd en CMV teams op verschillende niveaus.

De trainingen en thuiswedstrijden zijn in sporthal “de Hege Fiif” in Hardegarijp.

Wil je een keer meetrainen?

Je mag 4 keer vrijblijvend meetrainen. Kijk bij het trainingsschema wanneer welk team traint, of vraag informatie bij Jeugdzaken.

Aanmelden als lid kan door het inschrijfformulier PDF of Word te downloaden en in te vullen.

Je kunt deze inleveren bij Jeugdzaken (mag ook per mail).

Contributie

De contributie voor leden van Volleybalclub Hardegarijp bedraagt voor het seizoen:

2018/2019:

Team / categorie Bedrag
CMV € 80,-
A / B / C – Jeugd € 85,-
Dames + Heren (OVK) € 125,-
Recreanten € 100,-

Voor meer informatie over de contributie of het opzeggen verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement. zoals vastgesteld op de ALV van 12-11-15