Veilig Sport Klimaat

Volleybalclub Hardegarijp vindt het belangrijk dat er met plezier en in een veilige omgeving gesport kan worden. De club staat voor een veilig sportklimaat, daarom zijn er aantal gedragscodes opgesteld. We gaan ervan uit dat alle betrokkenen zich hieraan houden.

  • Ik heb respect voor de medespelers en de tegenstanders
  • Ik beledig en pest niemand
  • Ik verneder niemand in woord, gebaar of door gebruik van de smartphone
  • Ik accepteer het gezag van de scheidsrechter
  • Ik accepteer het gezag van de trainer/coach van mijn team
  • Ik ben zuinig op de spullen van de club
  • Ik houd de kleedkamer en andere ruimten netjes
  • Ik gedraag me bij uitwedstrijden als een gast
  • Ik ben eerlijk en stel mij sportief op
  • Ik praat mét de ander(en) en niet over een ander

Naast dat er gedragscodes voor alle betrokkenen binnen de club zijn opgesteld, is ieder team vrij om hierop aanvullende afspraken te maken binnen het team. Het advies aan het team/trainer is om hier samen verder naar te kijken en deze, indien gewenst, op te stellen.

Volleybalclub Hardegarijp streeft een sportieve en respectvolle omgang met elkaar na. Mochten er zaken van ongewenst gedrag spelen, ga dan in gesprek met elkaar/betrokkenen of neem contact op met een vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP):

We doen er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzie, discriminatie of (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. Maar desondanks kunnen er zich toch situaties voordoen waarin een lid of iemand die op een andere manier met de vereniging is verbonden een situatie in vertrouwen en veiligheid aan de orde wil stellen om vervolgens advies en steun te krijgen en de situatie op te lossen. Voor die situaties is een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging, zoals sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc.

De vertrouwenscontactpersonen van Volleybalclub Hardegarijp zijn: